report search
پارسی خوان

مستند راز4

مستند راز قیمت: 14,500 تومان آیا تاکنون از خود پرسیده اید که بین افراد ثروتمند و فقیر یا افسرده و شاد و در کل بین انسان های موفق و ناکام چه تفاوتی وجود دارد؟آیا ...

مستند راز

قیمت: 14,500 تومان

آیا تاکنون از خود پرسیده اید که بین افراد ثروتمند و فقیر یا افسرده و شاد و در کل بین انسان های موفق و ناکام چه تفاوتی وجود دارد؟آیا می دانید چرا اکثر مردم در بیماری، فقر و گمنامی زندگی می کنند و بعضی ها قله های پیروزی را یکی پس از دیگری فتح می کنند؟متاسفانه اکثر مردم، آنچنان در حال تلاش و تقلای جسمی، برای گذراندن امور زندگی هستند که فرصت نمی کنند بهمحصولات دیگر: :


افرا رایانه
برچسب ها:

پاورپوینت

-

بررسی

-

های

-

فصل

-

مدیریت

-

ترجمه

-

پاورپوینت بررسی

-

ترجمه مقاله

-

پایان نامه

-

آن پاورپوینت

-

پیشینه پژوهش

-

ای پاورپوینت بررسی

-

مشاهده منبع